Hribovec - Rihpovec

www.rihpovec.si

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Napaka
  • Napaka pri nalaganju vira novic.


Vabilo na občni zbor 2023

E-pošta Natisni PDF

Na podlagi določb 12. člena Pravil sklicujem

REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA ZA NAPREDEK
HRIBOVEC RIHPOVEC,

ki bo v soboto, 25. marca 2023 ob 18. uri, v Hiški na vaškem središču.

 Upravni odbor predlaga naslednji dnevni red:

1. Kulturni program
2. Predavanje
3. Izvolitev organov zbora
4. Poročilo predsednika UO o delu v letu 2022
5. Poročilo Nadzornega odbora o poslovanju v letu 2022
6. Razprava o poročilih in sprejem sklepov
7. Volitve članov UO in NO
8. Sprejem programa dela za leto 2023
9. Razno

Po določbah zadnjega odstavka 12. člena Pravil je zbor sklepčen, če je prisotnih več od polovice članov.
Po preteku trideset minut od ure, določene za začetek občnega zbora, zbor veljavno sklepa ne glede na število prisotnih članov.

Komentarji (0)
Samo registritrani uporabniki lahko dodajo komentarje!
Zadnjič posodobil Petek, 17 Marec 2023 16:01  

Novice Svet