2019_03_Vabilo na občni zbor

Sobota, 23 Marec 2019 08:51 Ksenija
Natisni

Na podlagi določb 12. člena Pravil sklicujem

REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA ZA NAPREDEK
HRIBOVEC RIHPOVEC,

ki bo v soboto, 30. marca 2019, ob 18. Uri, v Hiški na igrišču

Upravni odbor predlaga naslednji dnevni red:
1. Zdravstveno predavanje
2. Kulturni program
3. Izvolitev organov zbora
4. Poročilo predsednika UO o delu v letu 2018
5. Poročilo predsednika NO o poslovanju v letu 2018
6. Razprava o poročilih in sprejem sklepov
7. Sprejem programa dela za leto 2019
8. Razno

Po določbah zadnjega odstavka 12. člena Pravil je zbor sklepčen, če je prisotnih več od polovice članov. Po preteku trideset minut od ure, določene za začetek občnega zbora, zbor veljavno sklepa ne glede na število prisotnih članov.

Če še niste poravnali članarine, ali se še niste včlanili v društvo, boste to lahko storili 30 min pred začetkom občnega zbora.

 

Predsednik UO
Franci Starič

Komentarji (0)
Samo registritrani uporabniki lahko dodajo komentarje!
Zadnjič posodobil Sobota, 23 Marec 2019 08:56