Hribovec - Rihpovec

www.rihpovec.si

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Napaka
  • Napaka pri nalaganju vira novic.


2011-03 Vabilo občni zbor

E-pošta Natisni PDF

Napodlagi določb 12. člena Pravil sklicujem
REDNI LETNI OBČNI ZBOR
DRUŠTVA ZA NAPREDEK HRIBOVEC, RIHPOVEC,

ki bo v soboto, 26.marca 2011 ob 18. uri pri Slavcu Starič, Rihpovec 20Upravni odbor predlaga naslednji
DNEVNI RED:
1.    Kulturni program in ugotovitev sklepčnosti
2.    Poročilo predsednika UO o delu v letu 2010
3.    Poročilo Nadzornega odbora o poslovanju v letu 2010
4.    Razprava o poročilih in sprejem sklepov
5.    Sprejem programa dela za leto 2010
6.    Razno

Po določbah zadnjega odstavka 12. člena Pravil je zbor sklepčen, če je prisotnih več od polovice članov. Po preteku trideset minut od ure, določene za začetek občnega zbora, zbor veljavno sklepa ne glede na število prisotnih članov.
Če še niste poravnali članarine, ali se še niste včlanili v društvo, boste to lahko storili pred občnim zborom.
Predsednik UO
Franci Starič

 

Komentarji (0)
Samo registritrani uporabniki lahko dodajo komentarje!
Zadnjič posodobil Torek, 22 Marec 2011 22:27  

Novice Svet