Hribovec - Rihpovec

www.rihpovec.si

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk


2017_03_vabilo na obcni zbor

E-pošta Natisni PDF

VABILO

Na podlagi določb 12. člena Pravil sklicujem

REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA ZA NAPREDEK
HRIBOVEC RIHPOVEC,

ki bo v soboto, 1. aprila 2017, ob 18. Uri, pri Slavcu Starič,
Rihpovec 20.

 

Upravni odbor predlaga naslednji dnevni red:

1. Kulturni program
2. Izvolitev organov zbora
3. Poročilo predsednika UO o delu v letu 2016
4. Poročilo Nadzornega odbora o poslovanju v letu 2016
5. Razprava o poročilih in sprejem sklepov
6. Sprejem programa dela za leto 2017
7. Sprememba statuta društva
8. Razno

Po določbah zadnjega odstavka 12. člena Pravil je zbor sklepčen, če je prisotnih več od polovice članov.
Po preteku trideset minut od ure, določene za začetek občnega zbora, zbor veljavno sklepa ne glede na
število prisotnih članov.

Če še niste poravnali članarine, ali se še niste včlanili v društvo, boste to lahko storili 30 min
pred začetkom občnega zbora.


Predsednik UO
Franci Starič

Komentarji (0)
Samo registritrani uporabniki lahko dodajo komentarje!
Zadnjič posodobil Sobota, 25 Marec 2017 19:19